Паркоместа:

Паркоместа от 26,07 до 55,05 м², включително общите части

Паркомясто 28 Етаж -1 свободен Паркомясто 28
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 29 Етаж -1 свободен Паркомясто 29
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 30 Етаж -1 свободен Паркомясто 30
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 31 Етаж -1 свободен Паркомясто 31
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 32 Етаж -1 свободен Паркомясто 32
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 33 Етаж -1 свободен Паркомясто 33
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 34 Етаж -1 свободен Паркомясто 34
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 35 Етаж -1 свободен Паркомясто 35
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 36 Етаж -1 свободен Паркомясто 36
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 37 Етаж -1 свободен Паркомясто 37
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 38 Етаж -1 свободен Паркомясто 38
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 39 Етаж -1 свободен Паркомясто 39
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 40 Етаж -1 свободен Паркомясто 40
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 41 Етаж -1 свободен Паркомясто 41
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 42 Етаж -1 свободен Паркомясто 42
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 43 Етаж -1 свободен Паркомясто 43
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 44 Етаж -1 свободен Паркомясто 44
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 45 Етаж -1 свободен Паркомясто 45
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 46 Етаж -1 свободен Паркомясто 46
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 47 Етаж -1 свободен Паркомясто 47
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 48 Етаж -1 свободен Паркомясто 48
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 49 Етаж -1 свободен Паркомясто 49
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 50 Етаж -1 свободен Паркомясто 50
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 51 Етаж -1 свободен Паркомясто 51
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 52 Етаж -1 свободен Паркомясто 52
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 53 Етаж -1 свободен Паркомясто 53
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 54 Етаж -1 свободен Паркомясто 54
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 55 Етаж -1 свободен Паркомясто 55
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 56 Етаж -1 свободен Паркомясто 56
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 57 Етаж -1 свободен Паркомясто 57
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто 58 Етаж -1 свободен Паркомясто 58
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен