Забележка: Този чертеж е само за илюстрация. Обзавеждането (мебели, кухня, ел. уреди и др.), показано на чертежите на апартамента, не е предмет на доставка.
Обхватът на доставката е посочен в стандартния договор за покупка. (01.06.2019)

Aпартаменти:

ОБЕКТ № БРОЙ СТАИ ЕТАЖ ЧИСТА ПЛОЩ ОБЩА ПЛОЩ СТАТУС
9 тристаен Етаж 2 107.20 кв. м. 126.01 кв. м. продаден ОБЕКТ
9
БРОЙ СТАИ
тристаен
ЕТАЖ
Етаж 2
ЧИСТА ПЛОЩ
107.20 кв. м.
ОБЩА ПЛОЩ
126.01 кв. м.
СТАТУС
продаден
10 тристаен Етаж 2 105.30 кв. м. 127.37 кв. м. продаден ОБЕКТ
10
БРОЙ СТАИ
тристаен
ЕТАЖ
Етаж 2
ЧИСТА ПЛОЩ
105.30 кв. м.
ОБЩА ПЛОЩ
127.37 кв. м.
СТАТУС
продаден
11 тристаен Етаж 2 96.40 кв. м. 114.53 кв. м. продаден ОБЕКТ
11
БРОЙ СТАИ
тристаен
ЕТАЖ
Етаж 2
ЧИСТА ПЛОЩ
96.40 кв. м.
ОБЩА ПЛОЩ
114.53 кв. м.
СТАТУС
продаден
12 двустаен Етаж 2 63.70 кв. м. 74.34 кв. м. продаден ОБЕКТ
12
БРОЙ СТАИ
двустаен
ЕТАЖ
Етаж 2
ЧИСТА ПЛОЩ
63.70 кв. м.
ОБЩА ПЛОЩ
74.34 кв. м.
СТАТУС
продаден
13 двустаен Етаж 2 63.70 кв. м. 74.13 кв. м. продаден ОБЕКТ
13
БРОЙ СТАИ
двустаен
ЕТАЖ
Етаж 2
ЧИСТА ПЛОЩ
63.70 кв. м.
ОБЩА ПЛОЩ
74.13 кв. м.
СТАТУС
продаден
14 тристаен Етаж 2 96.40 кв. м. 115.02 кв. м. продаден ОБЕКТ
14
БРОЙ СТАИ
тристаен
ЕТАЖ
Етаж 2
ЧИСТА ПЛОЩ
96.40 кв. м.
ОБЩА ПЛОЩ
115.02 кв. м.
СТАТУС
продаден
15 тристаен Етаж 2 105.30 кв. м. 126.08 кв. м. продаден ОБЕКТ
15
БРОЙ СТАИ
тристаен
ЕТАЖ
Етаж 2
ЧИСТА ПЛОЩ
105.30 кв. м.
ОБЩА ПЛОЩ
126.08 кв. м.
СТАТУС
продаден
16 тристаен Етаж 2 107.20 кв. м. 126.01 кв. м. продаден ОБЕКТ
16
БРОЙ СТАИ
тристаен
ЕТАЖ
Етаж 2
ЧИСТА ПЛОЩ
107.20 кв. м.
ОБЩА ПЛОЩ
126.01 кв. м.
СТАТУС
продаден