Строителство на сгради

В жилищния сегмент нашата цел винаги е надхвърляла създаването на баланс между размер и функционалност на пространството. Ние се фокусираме върху това как да създадем имот, който да бъде подчинен на желанията и решенията на новия му собственик, за да се превърне лесно в добра инвестиция или в любим дом и на бъдещите поколения. Постигането на тази цел предизвиква прагматизма. Ние вярваме, че това осигурява нашето дълголетие на пазара с устойчив растеж и гарантира водещата позицията на Daramis.

Интериорен дизайн

Ние създаваме повече от обикновено място за живеене.
Ние сме наясно с нуждите на нашите клиенти и затова се стремим да проектираме иновативни пространства с максимална ефективност и комфорт. Акцент винаги е собственикът на апартамента – от най-ранна фаза на подготовка на проекта до предаване на всяка жилищна сграда. Нашите клиенти винаги са на първо място. Затова можем да предложим индивидуални дизайнерски решения, съобразени с вашите желания и нужди, за да сте сигурни, че получавате точно това, което искате.

Управление на проекти

Благодарение на нашите позиции на пазара на недвижими имоти в Чехия,
ние сме изградили репутацията на водещ доставчик на цялостни решения за проектиране и строителство, които отговарят на жилищните нужди на различни стилове на живот. В момента имаме 13 нови проекта в различни фази на планиране.

+

доставени жилища

завършени обекта

собствени сгради

строящи се жилища

кв. метра отдадена площ

години на чешкия пазар

хотелски стаи

собствен хотел

Обекти в България:

PARAMONT

DIVILA

ДУМИ НА ОСНОВАТЕЛЯ

Омри Сивор, основател и председател

„Дължим нашия успех на последователното идентифициране на инвестиционни възможности, които развиваме чрез превъзходни способности за изпълнение. Тази стратегия доказва впечатляваща възвращаемост както за Daramis, така и за неговите партньори, като отговаря на високите критерии на нашия екип и насърчава взаимноизгодните партньорства с финансиращи банки.”

ЗА КОМПАНИЯТА НАКРАТКО

Ярив Ронен, изпълнителен директор и партньор

„Daramis е частна компания за инвестиции в недвижими имоти, занимаваща се с придобиване, разработване и управление на жилищни и доходни имоти. Създадена в Чехия през 2000 г., компанията непрекъснато се стреми да създаде непреходна стойност чрез разработване на стабилни проекти с бенчмарк качество, иновативно вътрешно инженерство и ориентиран към клиента подход.”